Projektbeskrivning

Fasad av trä högtryckstvättades med hetvatten,all lös färg bortskrapades, inoljning, pågrundning samt 2ggr målning. Plåtdetaljer på fasad samt fönster målningsbehandlades.

Historia

Fastigheten har långfasad även mot Hunnebergsgatan. Innehåller bostäder för Äldreboendet Aspen.

Adress: Barfotegatan 3

Beställare: Göran Lagerholm, AB Stångåstaden

Byggår: –

Tidsperiod: Höstan 2011