Projektbeskrivning

Fasaden mot Brunnsgränd frästes ytputs ned, ny kalkputs utfördes. Avfärgning med traditionell Gotlandskalk. Målning av fönster m.m med linoljefärg. Fasaden mot Nygränd var bitvis dålig och fick knackas ned. När fasaden ändå var nere lämnade vi ankarjärnen synliga och målade dom med linoljefärg. Ny kalkputs utfördes. Avfärgning med traditionell Gotlandskalk. Målning av fönster m.m med linoljefärg.

Historia

Kvarteret bildades år 1729 och hade då 10 fastigheter (Östra 50, Östra 51, Östra 52, Östra 53, Östra 54, Östra 55, Östra 56, Östra 57, Östra 58 och Östra 59). På Lundgrens karta från 1885 redovisas 5 fastigheter, som anges med romerska siffror (Diana I-V). Idag har kvarteret tre fastigheter; Diana 1, 2 och 4.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvarteret_Diana

Adress: Brunnsgränd 4 samt Nygränd 5

Beställare: Dina Försäkringar AB, Göran Jacobsson

Byggår: 1729

Tidsperiod: Hösten 2010