Projektbeskrivning

Förgyllning av kula och kors. Tak på torn och långhus vattenblästras och målas om. Fönster restaureras, målas med linoljefärg. Fasad sandblästras, upplagas och ny ytputs med kalkbruk påförs. Kalkbruket blandades med småsten som vid tillrivning rullar runt och ger ytputsen sitt grova utseende.  Avfärgning med traditionell kalkfärg 7 gånger.

Historia

Kimstads kyrka är en kyrkobyggnad i Kimstad, Kimstads socken och Borgs församling, Östergötland. Den ligger ca 12 km sydväst om Norrköping och är församlingskyrka i Borgs församling i Linköpings stift. Kyrkan hör nära samman med Löfstad slott, vars ägare erhöll patronatsrätt 1699. Till formen är den en skeppig salkyrka, med ett fullbrett korparti och med tornet placerat i väst. Kyrkan betraktas som en av landets ståtligaste barockkyrkor. Den ger ett enhetligt intryck, men har en mer invecklad byggnadshistoria.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kimstads_kyrka

Adress: Kimstad Kyrka, 610 20 KIMSTAD

Beställare: Kerstin Holmberg, Norrköpings Kyrkliga Samfällighet

Byggår: 1100-talet

Tidsperiod: Mars- Augusti 2014