Projektbeskrivning

All puts bilades ned. Fasaderna grundades med hydrauliskt kalkgrund och stockades med hydrauliskt kalkbruk. Ytputsningen utfördes med lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med våtblandad kalkfärg. Takpannor plockades bort och gammal papp och läkt byttes ut mot ny. Takpannorna monterades och högtryckstvättades.

Historia

Huset har tidigare tillhört försvarsmakten och ingått i flygflottiljen F 8 Barkarby.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/F_8_Barkarby

Adress: Ålstavägen 13

Beställare: Järfälla Kommun, Jan Thelenius

Byggår: –

Tidsperiod: Sommaren 2008