Projektbeskrivning

Byggnaden har både trä och putsfasad. På träfasaden tog vi bort all gammal färg med speedheater och därefter målades träfasaden med linoljefärg. Putsfasaden bilades ned och nyputs utfördes, med grundning och utstocknings bruk av hydrauliskt kalkbruk. Vid avfärgning användes våtblandad kalkfärg. Sockeln fogades om med hydrauliskt kalkbruk.

Historia

Under åren 1661-1668 börjar köpmän betala med sedlar när de handlar med varor i Sverige. Sedlarna är enkla att hantera men de är också ganska lätta att förfalska.

Därför behöver man ett bättre papper att trycka dem på. Sveriges Rikes Ständers Bank (Riksbanken) beslutar år 1755 att bygga ett nytt pappersbruk för att tillverka sedelpapper. Frågan är bara var pappersbruket ska ligga?

Vid Tumba å, i Botkyrka socken, i Södermanland finns en lämplig plats. Här ligger sedan tidigare en kvarn och det finns tillgång till strömmande vatten året om. Det man behöver transportera till och från pappersbruket kan forslas på båt via Tullingesjön ut i Mälaren och vidare till Stockholm. Tumba ligger också lagom långt borta från Stockholm och lite avsides, så att nyfikna inte hittar hit så lätt. Tillverkningen av sedelpapper kan på så sätt hållas lite hemlig. Pappersbruket vid Tumba börjar byggas 1755.

Adress: Tumba bruk, Hus 11

Beställare: Statens Fastighetsverk, Monica Salomon

Byggår: 1896

Tidsperiod: Hösten 2008