Projektbeskrivning

Vi blästrade bort befintlig puts på tegelfasad samt putsade nytt med genomfärgat kalkbruk. Därefter avfärgade vi fasaderna med platsblandad kalkfärg. Vi restaurerade också alla fönster som målades med linoljefärg.

Historia

Museets samlingar inrymdes tidigare på Nationalmuseum, men för att råda bot mot den mångåriga trångheten föreslogs 1929 att kasernerna vid Storgatan kunde vara lämpliga lokaler för ett Statens historiska museum. Byggnadsstyrelsen anordnade 1930 en arkitekttävling om förslag till om- och nybyggnad för museet. Ingen fick första pris, men andra vanns av arkitekterna Bengt Romare och Georg Scherman och ingenjör Gösta Nilsson, för deras förslag ”Nytt och Gammalt”. De fick i uppdrag av vidareutveckla förslaget i samarbete med Byggnadsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Nuvarande byggnad uppfördes 1934-39

Adress: Historiska Museet

Beställare: Statens Fastighetsverk, Patrick Pihl

Byggår: 1934

Tidsperiod: Sommaren 2009