Projektbeskrivning

All puts på fasaderna bilades ned till spiktegel och komplettering av armeringsnät utfördes. Ytorna grundades med hydrauliskt kalkgrund och stockades med hydrauliskt kalkbruk. Ytputsningen utfördes med lufthårdnande kalkbruk samt avfärgades med platsblandad gotlandskalk 5 ggr. Snickerier målades och nya stuprör med skarpa vinklar monterades.

Historia

Ligger på Kungliga Djurgården bakom Sjöhistoriska museet och har tidigare använts som kansli åt museet.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Djurg%C3%A5rden

Adress: Museivägen 3

Beställare: Statens fastighetsverk, Per Hallsten

Byggår: –

Tidsperiod: Juli- Augusti