Projektbeskrivning

Invändig restaurering av Granhammars Herrgård. Vi fräste bort gammal färg och dålig puts, putsade nytt och kalkade väggar och tak med våtkalk. Dörrar m.m. målningsrestaurerades.

Historia

Granhammars herrgård, ritad av Carl Hårleman uppfördes 1750-52. Byggnaden hade då två våningar. Granhammar är en för Hårleman typisk herrgårdsbyggnad och flera av arkitektens herrgårdar kom senare att få likartade planlösningar. Herrgårdsbyggnaden blev påbyggd med en tredje gästrumsvåning åren 1802 till 1804. Arkitekt var Gustaf Albrecht Pfeffer. Fram till 1960-talet brukades byggnaden som bostad, därefter övergick den i statlig ägo då den kom att ligga på Livgardet Kungsängens område. Byggnaden har stått ouppvärmd och övergiven sedan dess och är mycket förfallen. På 1980-talet fanns ett rivningstillstånd som bl a genom protester från en stark opinion hävdes. Byggnaden klassades som Statligt byggnadsminne 1994.

Adress: Granhammars Herrgård

Beställare: Fortifikationsverket, Katarina Olofsson

Byggår: 1750

Tidsperiod: Vintern/våren 2009