Projektbeskrivning

Utvändigt: Fräsning av putsade ytor, sedan lades ny yta av kalkbruk. Avfärgning av traditionell Gotlandskalk. Invändigt: Rengöring av tak och väggar. Upplagning med kalkbruk samt avfärgning med K-C färg.

Historia

Brandskyddet vid Riksbankens sedelpappersbruk i Tumba har ända sedan bruket grundades haft en framträdande roll. Spruthuset – den byggnad som SFV nyligen totalrenoverat uppfördes för brukets brandförsvar 1926. Här fanns uppställningsplats för brukets brandbil och förvaringsplats för brandsprutor och annan släckmateriel. Senare kom huset att användas som brandstation av Botkyrka-Grödinge bandförsvar fram till att verksamheten flyttade 1958. De senaste 50 åren har Spruthuset använts som förråd för bland annat trädgårdsredskap. Under renoveringen har Statens fastighetsverk bland annat grundförstärkt och rätat upp byggnaden med dragstag genom väggarna. Exteriören är omputsad och har återfått sitt ursprungliga utseende. Nyinstallerad fjärrvärme gör att Spruthuset nu kan användas av bruksmuseet för utställningar året om. – Det har varit fantastiskt att följa hur byggnaden har vuxit, från att närmast ha varit en belastning för miljön, till att bli en stolt och självklar del av kulturarvet vid Tumba sedelpappersbruk, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tumba_bruksmuseum

Adress: Spruthuset, Tumba Bruk

Beställare: Statens Fastighetsverk, Monica Salomon

Tidsperiod: Våren 2008

Byggår: 1926