Projektbeskrivning

Dålig puts lagades med kalkbruk. Ornament och stuck målades med linoljefärg. Järnornament och räcken samt plåtar slipades och grundades med blymönja innan linoljefärgen. Fasaderna kalkades med våtsläkt gotlandskalk. Fönsterbågar plockades ur och kördes till verkstad. Karmar slipades och målades på plats.

Historia

Huset mot Blasieholmstorg uppfördes 1882-88 för trävarufabrikanten Niels Georg Sörensen efter ritningar av A.E Melander och Helgo Zettervall. På 1970-talet restaurerades byggnaderna för Handelsbanken och ett nytt hus mot Stallgatan ritades av Carl Nyren. Sivert Lindblom gestaltade torget. Mot Grevgränd ligger Amiralitetshuset, byggt 1634, senare ägt av familjen von Fersen. En inredning från 1760-talet av Jean Erik Rehn är bevarad.

Adress: Blasieholmstorg 11 Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Byggår: 1800-talet

Tidsperiod: Vår-sommar 2017