Projektbeskrivning

Restaurering av fasad med kalkbruk. Avfärgning med Keim silikatfärg.

Historia

Västerviks första läroverk (för pojkar) tillkom 1809 och var ursprungligen inrymt i en byggnad på Östra Kyrkogatan. År 1870 invigdes en ny läroverksbyggnad på Västra Kyrkogatan (ritad av arkitektenJohan Fredrik Åbom), vilken användes fram till 1969, då en helt ny skolbyggnad på Östersjövägen invigdes. Byggnaden från 1870 blev då högstadieskola under namnet Norra högstadiet, vilket 2001 ändrades till Ellen Key-skolan.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterviks_gymnasium

Adress: Läroverksgatan 2

Beställare: Västerviks Bostads AB

Byggår: 1870