Projektbeskrivning

Konsthallen: Fasaderna högtryckstvättades med hetvatten,bomputs samt sprickor bilades ned,upplagning med kalkbruk samt avfärgning med kalkfärg. Takfot av trä tjärades med trätjära. Västra flygens sockel: Ytorna högtryckstvättades med hetvatten,bomputs och sprickor bilades ned,upplagning med hydrauliskt kalkbruk, därefter avfärgning med kallasfalt. Rötskadat trä vid dörr utbyttes mot friskt.

Historia

Edsbergs slott vid östersjöviken Edsviken i Sollentuna ligger på platsen för Edsbergs gård som uppfördes omkring 1630 av proviantmästaren Henrik Olofsson. Någon gång på 1630-talet övertogs gården av greve Gabriel Bengtsson Oxenstierna och fick säteristatus 1647. Drottning Kristina hade redan år 1645 varit gäst här, och 1670, när huset ärvts av sonen Gabriel Gabrielsson Oxenstierna, var kung Karl XI och änkedrottningen Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp på besök. Den första i släkten Rudbeck som ägde huset var överståthållare Thure Gustaf Rudbeck. Han betalade år 1757 360 000 daler kopparmynt för slottet. Redan år 1760 ersatte han det gamla trähuset med ett mer gediget stenhus. Det nya huset byggdes i en förenklad fransk rokokostil och hade två våningar, putsad fasad och två flyglar. Efter att familjen ägt slottet i drygt 200 år köptes det av Sollentuna kommun 1959. Slottet har under senare år renoverats och innehåller en festvåning. Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Edsbergs_slott

Adress: Landsnoravägen 10

Beställare: Susanne Bovallius, Sollentuna Kommun

Byggår: 1620-talet

Tidsperiod: Hösten 2011