Projektbeskrivning

Vi har utfört fasadrestaurering av de putsade partierna av fasaden mot storgatan, på denna ståtliga fastighet. Knackat fram järn som vi sedan rostbehandlat, putsat med hydrauliskt kalkbruk samt avfärgat med Keim Soldalit. Stuprör och bleck målades med eko plåtfärg.

Historia

Adress: Storgatan 42, Östermalm, Stockholm

Beställare: Peter Slawinski

Tidsperiod: Hösten 2014