Projektbeskrivning

Träfasader borstades rena från färg och målades med Falu Rödfärg samt linoljefärg. Dåligt trä byttes ut.

Historia

Kort om fastigheten Bebyggelsen inom fastigheten bestod ursprungligen av två fastigheter med hus uppförda vid olika tillfällen. Det faluröda huset mot Breda gatan, Mastmakare Lunds hus, uppfördes som bostadshus i ett plan redan 1736 och det byggdes på med ytterligare en våning under 1800-talets mitt. Det reveterade gula huset, Djurgårdsbageriet, och de faluröda uthusen på gården uppfördes 1852. Under 1900-talet har relativt få förändringar genomförts på fastigheten, varför 1800-tals karaktären hos bebyggelsen i huvudsak fortfarande är bibehållen.

Adress: Långa gatan 12, Stockholm

Beställare: Brf. Krigsmanskassan 10, Annika Lönn

Byggår: 1736

Tidsperiod: Vår 2017