Projektbeskrivning

Tilläggsisolering utav 6 stycken gavlar med Serporoc fasadsystem. Gavlarnas socklar spritputsades och avfärgades, resterande gavlar lagades upp och avfärgades.

Adress: Esplanaden 23, Norrtälje

Beställare: Brf Hinden

Tidsperiod: Våren 2021