Projektbeskrivning

Befintlig plastfärg tas bort med färgborttagningsmedel, därefter lagas putsen upp med kalkbruk. Avfärgning sker med Keim Soldalit.

Historia

Byggår 1885

Adress: Kungsgatan 87-80

Tidsperiod: Sommaren 2013

Beställare: Brf Härolden 10