Projektbeskrivning

Blästring av felaktigt färgskikt. Finputs med kalkbruk. Avfärgning med Kalkfärg Special från målarkalk. Plåt målades med Pentur Kultur. Fönster målades.

Historia

Gatan är uppkallad efter amiralen Staffan Sasse och omnämns 1569 men bytte senare namn till Blasius Dundies gränd. Den fick så småningom namnet Ignatiigränd efter Ignatius Meurer men år 1925 gavs den åter namnet Staffan Sasses gränd. Väster om Staffan Sasses gränd finns även en annan av Sasses vapenbröder, Peder Fredag som gav namn åt Peder Fredags gränd,

  • Nr 8 har en portal som kallas Rosenporten och är daterad till 1580-talet. Karin Månsdotter uppges ha bott här.[1]
  • Nr 6 som är dekorerad med en lagerkrans och druvklasar är från 1600 -1700-talet.

Adress: Bollhusgränd 6-8 samt Staffans Sasses gränd 6-8

Beställare: Lars Lönndahl

Byggår: 1580-talet

Tidsperiod: Hösten 2016