Projektbeskrivning

Befintliga balkongplattor av betong bilades ned. Nya balkongplattor gjutna. Fasad upplagas med kalkbruk och avfärgas med kalkfärg.

Historia

Adress: Banvägen 21, Lidingö

Beställare: Brf Breviksblocket

Byggår: 1914

Tidsperiod: Våren-sommaren 2016