Projektbeskrivning

Befintlig putsyta bilades ned till fast kalkbruk, nytt putsskikt av kalkbruk påfördes. Fönster och dörrar målningsbehandlades med linoljefärg

Historia

Askeby kyrka räknas till en av Östergötlands märkligaste medeltidskyrkor. Den byggdes som sockenkyrka men också som kyrka för nunnorna i cistercienserklostret i närheten. Klostret anlades under 1100-talet och bestod fram till 1530. Byggnaden består av två huvuddelar: Västpartiet – fungerade som sockenkyrka under en stor del av klostertiden och det långa koret – byggdes uteslutande för klostrets behov. Länk: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=812035

Adress: Askeby kyrka

Beställare: Åkerbo församling, Fredrik Åstrand

Byggår: 1100-talet

Tidsperiod: Sommaren/hösten 2012