Projektbeskrivning

Under våren 2008 restaurerade vi fasaderna på Ållonö Slott, totalt 5 byggnader. Lagningar utfördes med hydrauliskt kalkbruk. Då delar av slottet tidigare var målade med silikatfärg använde vi oss av den typen av färg.

Historia

Ållonö har besuttits av många kända familjer; bl.a. Griphuvud, Gera, Kurck, Lilliehöök, Oxenstierna, Hamilton, Sperling, Ekeblad, von Yhlen, Du Rietz och Flach. Det var familjen Flach som återförde slottet till sitt ursprungliga skick under åren 1905-1913. Huvudbyggnaden uppfördes omkring 1670 av riksrådetfriherre Gustaf Kurck efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.. Källarvåningen med sina tjocka murar torde dock härröra från den av Göran Holgersson 1584 byggda gård, som sannolikt var av trä. Byggnaden förstördes av ryssarna 1719, men återuppbyggdes 1740-1744. Med början år 1905 renoverades slottet under ledning av arkitekten Rudolf S. Enblom till det yttre i det skick som det ser ut idag.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85llon%C3%B6

Adress: Ållonö Slott

Beställare: Anders Svärdvik

Byggår: 1670

Tidsperiod: Maj – Juli