Projektbeskrivning

Upplagning med hydrauliskt kalkbruk. Avfärgad med linoljefärg. Alla fönster plockas ut för slipning/målning. Nya tätskikt på balkonger. Sockeln blästrades.

Historia

Adress: Nybrokajen 15, Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Tidsperiod: Hösten 2017