Projektbeskrivning

Putslagning med hydraliskt kalkbruk. Avfärgning med kalkfärg Special från Målarkalk. Kulör 94:4 enligt riksantikvarieämbetets kalkfärgslikare. Teakfönster slipas därefter sickling. inoljning med UVR Benar från Jotun. Övriga fönster Alcro Bestå kulör 2040-y30r

Historia

Adress: Blasieholmstorg 12, Stockholm

Beställare: Handelsbanken, Per Artursson

Byggår: 1900-talet

Tidsperiod: Vår-sommar 2017