Allt avfall hanteras och lämnas vidare på ett säkert och ansvarsfullt sätt.