Vi använder främst mineralrika organiska material samt gamla beprövade metoder