Regelbundet tömma hängrännor/fotrännor på löv och annat skräp.