Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

Vi fick det stora förtroendet att restaurera alla järnfönster samt installera isolerrutor med kulturglas på det gamla gasverket som nu byggs om till spårvägsmuseum, vilket vi fick göra i 16 olika steg. Bygga ställning, knacka ut rutorna, städa, bila bort all gammal kitt, städa, blästra järnbågarna rena från all gammal rost samt färg, städa, grundmåla, måla,, svetsa igen öppningsbara fönster, montera nya isolerrutor, stoppa i bottningslist runt varje isolerruta, kitta, måla slutstrykning, putsa rutor, riva ställning. Eftersom det gamla kittet innehöll bly var det mycket noga med att städa och sortera allt avfall.

Historia

Spårvägsmuseet har fram till år 2017 haft lokaler på Södermalm, men sedan dess varit stängt för besökare och haft museiföremålen förvarade i förrådslokaler. Det nya museet kommer ge en fascinerande inblick i utvecklingen från 1600 tal till dagens moderna kollektivtrafik.

Entreprenaden omfattar i huvudsak en invändig ombyggnad av hus 9 omfattande nytt golv på mark, nya bjälklag, komplettering av yttertak, personal- och kontorsutrymmen m m. Hus 9 var under gasverkets tid ett regenerationshus (här renades gasen) som ritades av den berömde arkitekten Ferdinand Boberg och var färdigbyggd år 1893. Byggnaden har höga spröjsade fönster, tunga murade ytterväggar och synliga invändiga konstruktioner av stål. Lokalens interiör rivs för att varsamt byggas upp igen för att passa museiverksamheten.

Hiss installeras och alla gamla fönster kommer att renoveras.

Adress: Hus 9, Gasverket, Norra Djurgården, Stockholm

Beställare: Cobab

Byggår: 1893

Tidsperiod: April-November