Vi har nu bestämt oss för att Svenska Kulturfasader ska få en ny hemsida. Vi har fått några olika typer av designförslag och valt ut ett som passar oss perfekt. Tack Langustus för hjälpen så här långt.