Vi har fått det stora förtroendet att restaurera Statens Fastighetsverks huvudkontor i Gamla Stan. Byggnaden är från 1600-talet. Start vecka 12.