Vi är en bit på väg med renoveringen/restaureringen av fasader på den gula paviljongen, Mölna gård. Plastfärgen på fasaderna är borta. Vi har hittat gamla mer detaljerade detaljer i listverk som vi nu tar fram. När plastfärgen blästrades bort från sockeln hittade vi blågrå kalksten i hörn som troligtvis härstammar från den grund där den gamla kvarnen stod på. Kalkstenen är dock något upplagad så vi målar dem, men så att stenstrukturen framhävs.

20140919-095842-35922691.jpg

20140919-095845-35925599.jpg

20140919-095843-35923634.jpg

20140919-095843-35923153.jpg

20140919-095844-35924592.jpg

20140919-095846-35926337.jpg