Underhåll och skötsel

Det är viktigt att hålla väta borta från fasaden. Om något ställe är ständigt blöt, bör ni undersöka vart vätan kommer ifrån. Kolla så att alla avrinningskanaler fungerar som dem ska, att plåtar, bläck, stuprör och rännor är hela.

  • Håll stuprör och plåtavtäckningar i gott skick för att undvika fuktskador.
  • Regelbundet tömma hängrännor/fotrännor på löv och annat skräp. Viktigast på senhösten när alla löv fallit av träden och innan snön kommer.
  • Använd rätt material vid upplagningar.