Ulvsättra Gård, Järfälla

Projektbeskrivning

Befintlig träfasad borstades ren med stålborste samt tvättades, målning med Falu rödfärg, snickeridetaljer målades med linoljefärg.

Historia

Ulvsättra är en gammal gård och var känd som kyrkogods redan i början av 1500-talet. Jordbruk har bedrivits fram till 1900-talet, men den har också arrenderats av högre ämbetsmän och grosshandlare från Stockholm. Gården har ägts av Bolinders Fabriks AB och övertogs av Järfälla kommun 1969. Jordbruket upphörde 1971.

Adress: Ulvsättra Gård, Järfälla

Beställare: Järfälla Kommun, Jan Thelenius

Byggår: Början av 1500-talet

Tidsperiod: Hösten 2010