BRF Lägret 4, Östermalm, Stockholm

Projektbeskrivning

Putsen lagades med hydrauliskt kalkbruk samt avfärgades med Keim Soldalit. Stuprör och bleck målas med eko plåtfärg.

Historia

Adress: Storgatan 42, Östermalm, Stockholm

Beställare: Peter Slawinski

Tidsperiod: våren 2015