Östra Eneby Kyrka

Projektbeskrivning

Förgyllning av kula och kors. Nytt takspån på alla takytor. Lanternin samt alla fönster restaureras, målas med linolja. Fasaden sandblästras, ny ytputs påföres samt avfärgning med KEIM Purkristalat (silikatfärg), 2 gånger.

Historia

Kyrkan är byggd av gråsten på 1100-talet och tillbyggdes redan under medeltiden. Av den tidigromanska kyrkan hittas spår i huggen sten vars ornamentik stämmer överens med andra tidiga östgötska kyrkor såsom i Vårdsberg, Örberga och Östra Skrukeby, men i plantyp är långhuset av senromansk karaktär och har sina likheter i Furingstads och Tingstads kyrka, tillbyggnader skedde mot 1300-talets slut, då tegelvalv, sakristia och nytt kor uppfördes. På 1400-talet lär vapenhuset ha tillkommit. Nuvarande kyrktornet uppfördes av murmästaren och linköpingsbon Måns Månsson Lindgren under åren 1773-1775.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stra_Eneby_kyrka

Adress: Finspångsvägen, 602 10, Norrköping

Beställare: Kerstin Holmberg, Norrköpings Kyrkliga Samfällighet

Byggår: 1100-talet

Tidsperiod: Mars- Augusti 2014