Kalkbruk

Kalkbruk består av 1 del kalk och 2-3 delar sand. En kalkputs är mjuk och svag och kan därför ta upp en del rörelser i underlaget utan att spricka eller lossna. Därför blir den hållbarare än, en hårdare puts. Kalkputs har en hög förmåga att släppa ifrån sig fukt vilket minskar risken för frostsprängningar, man säger att fasaden andas. En rätt putsad fasad med kalkbruk kan hålla i över hundra år, men vittras sönder allt efter åren går och måste då lagas upp och omfärgas.  Fram till 1900-talets mitt användes i princip alltid rent kalkbruk. Kalkbruk delas in i de två typerna.

▪   Lufthärdande kalkbruk

▪   Hydrauliskt kalkbruk (används där omständigheterna kräver det)