Material och metoder

Inför en restaurering tar vi en titt på den befintliga fasaden. Olämpliga material kan ha används vid tidigare renoveringar. Vi försöker hitta information om ursprungsfärg och material för att bevara de kulturhistoriska värdena. Vi använder oss främst av traditionella mineralrika organiska material samt metoder.