Klotter

Idag är klotter på fasaderna ett stort bekymmer. Många metoder av klottersanering har en negativ inverkan på putsen. Blästring och kemikalier förstör underlaget. Ett bättre sätt är att stryka med en tjockare färg och i flera lager på bottenvåningen. Då kan klottret slipas bort och när färgen blivit för tunn stryks ny färg på. Har bottenvåningen en avvikande utformning och färg än den övriga fasaden kan det vara lämpligt att avfärga den nedre delen med en fabriksblandad kalkfärg som är tjockare och ger bättre möjlighet att slipa.

Slut klottersanerings avtal med oss!